Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen algemeen

Van Dijk Psychologenpraktijk heeft ervoor gekozen om contractvrij te werken. (www.contractvrijepsycholoog.nl). In dit geval spreekt men van “niet-gecontracteerde zorg”. Even goed komt u in aanmerking voor vergoeding, maar het is afhankelijk van uw zorgpolis en zorgverzekering welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 75 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar vaak 100% van de kosten en de keuze van de zorgverlener is vrij. In de regel is deze polis per maand iets duurder. (Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024)

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

  • u heeft een verwijzing van uw (huis)arts voor GB-GGZ.
  • de AGB-code van de (huis)arts moet op de verwijsbrief worden vermeld.
  • de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij mij te liggen.
  • in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose (een officieel erkende classificatie).

Na een intake procedure, wordt de definitieve DSM-diagnose gesteld. Op basis van door de overheid vastgestelde criteria wordt op grond van de diagnose bepaald of u in aanmerking komt voor vergoeding.

Het nieuwe Zorgprestatiemodel

Het Zorgprestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de GGZ in Nederland en is per 1 januari 2022 ingegaan. In het Zorgprestatiemodel wordt de rekening door Infomedics aan u gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties (bijv. telefonische consulten) staan. Deze rekening dient u zowel aan Infomedics te betalen als te declareren bij uw zorgverzekering. De zorgverzekering betaalt dit (deels) aan u uit, afhankelijk van uw openstaand eigen risico en uw zorgpolis.

Uw zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. De zorgprestaties die in 2024 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2024.

In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over (de ernst van) uw zorgvraag. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verbetering te kunnen meten. 

Vaak zijn de eerste twee intake-gesprekken gericht op diagnostiek; het helder krijgen van uw hulpvraag en de aanpak daarvan. Op basis van die gegevens vul ik de Honos+lijst in die het zorgvraagtype bepaalt. Daarna gaan we over tot de behandeling ofwel therapie.  De gespreksduur varieert van 45-60-90 minuten en kunt u op uw factuur terugvinden als diagnostiek of behandeling (diagnotiek vaak 60 minuten, behandeling meestal 45 minuten).

Van Dijk Psychologenpraktijk volgt het NZa-tarief (Nederlandse Zorgautoriteit) voor de prestaties. Voor 2024 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Consult type en duuR Diagnostiek Behandeling
45 minuten € 159,70 € 135,89
60 minuten € 183,44 € 161,46
75 minuten € 223,48 € 198,72
90 minuten € 274,01 € 242,76

Per maand wordt de facturering verzorgd door Infomedics. U ontvangt uw factuur via de e-mail, die u zelf betaalt. Tevens moet u zelf de factuur indienen ter declaratie bij uw zorgverzekering, die afhankelijk van uw nog openstaande jaarlijks eigen risico en afhankelijk van uw zorgpolis de vergoeding bepaalt en aan u overmaakt.

Onverzekerde zorg:

Er zijn enkele DSM-classificaties waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieen, en ook voor arbeids-gerelateerde en relatieproblemen. Het intakegesprek dat u dan al gehad heeft, wordt wel vergoed. Samen met u wordt er vervolgens gekeken naar een passend vervolgtraject voor u. Dat kan bijvoorbeeld een terug- of doorverwijzing betekenen. Het kan ook betekenen dat u besluit de behandeling te vervolgen op eigen kosten.

Als u kiest voor een behandeling, die niet verzekerd is in de basisverzekering (OVP=overig zorgproduct)  dan ontvangt u hiervoor een nota. Het OVP-tarief is € 132, 24 (NB: over dit bedrag wordt geen BTW berekend). 

Aanvullende verzekering

Vanuit een aanvullende verzekering kunt u mogelijk meer vergoed krijgen. Dat hangt af van de aanvullende verzekering die u afgesloten hebt. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Jaarlijks stelt de overheid een verplicht eigen risico vast voor de zorg. Voor 2024 bedraagt dit wederom € 385,-. Dit geldt voor bijna alle zorg voor iedereen boven de 18 jaar. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- aan kosten die voor u gemaakt zijn in de zorg, zelf moet betalen.

Tijdig annuleren van uw afspraak

Bent u verhinderd voor uw afspraak, laat het dan tijdig weten. Meld u uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch of per e-mail af.

Bij een te late afzegging worden kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen de helft van het uurtarief (€ 70,00) per ‘no show’. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.