Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen algemeen

Ik behoor tot de “contract-vrije” psychologen (www.contractvrijepsycholoog.nl).

In verband met de kleine omvang van mijn praktijk en vooral om de invloed van de zorgverzekeringen op de behandeling te beperken, heb ik geen contracten met hen. In dit geval spreekt men van “niet-gecontracteerde zorg”. Even goed komt u in aanmerking voor vergoeding, maar het is afhankelijk van uw zorgpolis welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis.

  • Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 75 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
  • Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar meestal 100% van de kosten en de keuze van de zorgverlener is vrij. In de regel is deze polis per maand iets duurder. Zie ook www.contractvrijepsycholoog.nl.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

  • u heeft een verwijzing van uw (huis)arts voor GB-GGZ.
  • de AGB-code van de (huis)arts moet op de verwijsbrief worden vermeld.
  • de datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij mij te liggen.
  • in de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose (een officieel erkende classificatie).

Na een intake procedure, wordt de definitieve DSM-diagnose gesteld. Op basis van door de overheid vastgestelde criteria wordt op grond van de diagnose bepaald of u in aanmerking komt voor vergoeding en welk zorgtraject van de GB-GGZ bij uw klachten passen.

Tarieven Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

Binnen de GB-GGZ wordt gewerkt met zorgzwaartes. Deze zorgzwaartes hebben betrekking op uw problematiek en de intensiteit van uw behandeling. Er kan gekozen worden voor een kort, middel of intensief zorgtraject. Voor elk van deze zorgtrajecten staat een vaste prijs (die overigens per zorgverzekering iets kan verschillen), onafhankelijk van het exacte aantal gevoerde behandelgesprekken.

Hierbij worden tarieven gehanteerd, zoals die voor de GB-GGZ zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

De tarieven per behandeltraject die in 2020 gestart zijn:                     

GB-GGZ kort                                     €   503,47

GB-GGZ middel                               €   853,38

GB-GGZ intensief                           € 1.383,65

GB-GGZ chronisch                         € 1.330,98

Onvolledig behandeltraject       €   219,78

 

De tarieven per behandeltraject die in 2021 gestart zijn:                     

GB-GGZ kort                                     €   522,13

GB-GGZ middel                               €   885,01

GB-GGZ intensief                           € 1.434,96

GB-GGZ chronisch                         € 1.380,49

Onvolledig behandeltraject       €   228,04

Ieder zorgtraject telt een maximaal aantal minuten, waarbinnen de totale behandeling dient plaats te vinden. De totale behandeling omvat zowel directe als indirecte tijd voor consulten, behandeling, verslaglegging, administratie, overleg met huisarts, telefonisch en e-mailcontact, consultatie van specialisten etc.

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u de volledige rekening. Deze dient u zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg:

Er zijn enkele DSM-classificaties waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen, en enkelvoudige fobieen, en ook voor arbeids-gerelateerde en relatieproblemen. Het intakegesprek dat u dan al gehad heeft, wordt wel vergoed. Samen met u wordt er vervolgens gekeken naar een passend vervolgtraject voor u. Dat kan bijvoorbeeld een terug- of doorverwijzing betekenen. Het kan ook betekenen dat u besluit de behandeling te vervolgen op eigen kosten.

(Vrijwillig) op eigen kosten

Als u kiest voor een behandeling, die niet verzekerd is in de basisverzekering (OZP=overig zorgproduct) of als u er om andere redenen voor kiest uw behandeling zelf te betalen, dan ontvangt u hiervoor een nota. Het uurtarief bedraagt € 95,- (=45 min. directe tijd plus 15 min. indirecte tijd; NB: over dit bedrag wordt geen BTW berekend). 

Aanvullende verzekering

Vanuit een aanvullende verzekering kunt u mogelijk meer vergoed krijgen. Dat hangt af van de aanvullende verzekering die u afgesloten hebt. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Jaarlijks stelt de overheid een verplicht eigen risico vast voor de zorg. Voor 2020 en 2021 bedraagt dit € 385,-. Dit geldt voor bijna alle zorg voor iedereen boven de 18 jaar. Dit houdt in dat u de eerste € 385,- aan kosten die voor u gemaakt zijn in de zorg, zelf moet betalen.

Tijdig annuleren van uw afspraak

Bent u verhinderd voor uw afspraak, laat het dan tijdig weten. Meld u uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch of per e-mail af.

Bij een te late afzegging worden kosten bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen de helft van het uurtarief (€ 47,50) per ‘no show’. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Stoppen van de behandeling:

Als u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht worden.