Kwaliteit

Deskundigheid

Sinds 1999 ben werkzaam als psycholoog en in 2010 heb de tweejarige postmasteropleiding tot GZ- psycholoog afgerond. Als GZ-psycholoog ben ik door de overheid erkend en opgenomen in het BIG-register.

Daarnaast heb ik mij verder gespecialiseerd in o.a. oplossingsgerichte therapie, acceptatie en commitment therapie (ACT) en traumagerichte therapie (EMDR). Ik ben geregistreerd als EMDR Europe Practitioner. Tevens werk ik met mindfulness en (Cognitieve) Gedragstherapie.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) en van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Daarnaast ben ik aangesloten bij ParkinsonNet.

Privacy en Vertrouwen

Privacy en vertrouwen vormen de basis voor een goede behandeling. Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim en ik houd mij aan de ethische codes van de beroepsvereniging het NIP. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het NIP: www.psynip.nl.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben (www.ggzkwaliteitsstatuur.nl). Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, welke ter inzage aanwezig is in de praktijk.

Tevredenheidsmeting

Het is voor mij belangrijk feedback te krijgen over mijn houding, bejegening en de behandelaanpak. Aan de hand van de Session Rating Scale (SRS) zal ik regelmatig behandelsessies laten evalueren zodat de aanpak zo nodig kan worden bijgesteld.

Klacht of compliment

Cliënttevredenheid staat voor mij hoog in het vaandel. Graag ontvang ik feedback van u, over zaken die goed gaan, verbeterpunten en kritiek. Mocht u niet tevreden zijn of een klacht hebben over de behandeling dan hoop ik dat u dat ter sprake brengt zodat ik samen met u kan kijken wat hierin gedaan kan worden. Wellicht lost dit het probleem al op.

Komen wij er niet samen uit, dan kunt u terecht bij het NIP/NVGzP: www.nip.nl . Alle informatie over de klachtenprocedure vindt u tevens op deze website.