Werkwijze

Intakefase

Een behandeling start met de intakefase. In ongeveer één a twee gesprekken wordt niet alleen het probleem in kaart gebracht, maar ook wat u zou willen bereiken in de therapie en wat daar voor nodig is.

Aan u wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen om een goed beeld van de klachten, uw hulpvraag en verwachtingen te krijgen.

 

Behandelplan

De resultaten en conclusies uit de intakefase worden met u besproken en een behandelplan wordt opgesteld.

Daarnaast wordt, op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten, een inschatting gemaakt van het zorgvraagtype. Deze wordt met u besproken en vervolgens vermeld op de factuur.

Indien u akkoord bent met het behandelplan, start de behandeling in principe direct.

 

Verwijsbrief

Let op: Om voor vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Ook zonder verwijsbrief kunt u bij mij terecht. In dat geval betaalt u zelf de kosten of soms is bijvoorbeeld uw werkgever bereid de kosten te betalen. Zie voor de kosten onder het item ‘Tarieven en vergoedingen’.