Hygiene-protocol

In aansluiting op de Richtlijnen van het RIVM en de beroepsvereniging wordt in verband met Corona het volgende hygiene-protocol nog steeds gehanteerd:

  • De client belt de afspraak (kosteloos) af als 1. hij koorts heeft of dit in de afgelopen 14 dagen heeft gehad, 2. als hij de afgelopen 14 dagen last heeft gehad van ademhalingsproblemen, hoesten, neusverkoudheid.
  • Er wordt geen koffie, thee of water aangeboden. Als cliënten iets willen drinken, kunnen ze dat zelf van huis meenemen.
  • Er wordt tijdens de gesprekken voortdurend een afstand van minimaal 1,5 m aangehouden zoals door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
  • De spreekkamer wordt goed geventileerd door tijdens of na elk bezoek het raam te openen.