Hygiene-protocol

In aansluiting op de Richtlijnen van het RIVM en de beroepsvereniging wordt in verband met Corona het volgende hygiene-protocol gehanteerd:

  • De client belt de afspraak (kosteloos) af als 1. hij koorts heeft of dit in de afgelopen 14 dagen heeft gehad, 2. als hij de afgelopen 14 dagen last heeft gehad van ademhalingsproblemen, hoesten, neusverkoudheid, 3. als hij de laatste 14 dagen een Corona risicogebied bezocht heeft of in aanraking geweest is met Corona besmette mensen
  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van een wachtruimte. De client meldt zich op de afgesproken tijd bij de deur via zijn mobiele telefoon zodat hij door mij kan worden binnengelaten.
  • De client desinfecteert zijn handen met handalcohol bij binnenkomst in de spreekkamer, en wordt verzocht daarna geen gebruik meer te maken van zijn mobiele telefoon.
  • Er wordt geen koffie, thee of water aangeboden. Als cliënten iets willen drinken, kunnen ze dat zelf van huis meenemen.
  • Er wordt tijdens de gesprekken voortdurend een afstand van minimaal 1,5 m aangehouden zoals door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
  • Er kan door clienten geen gebruik worden gemaakt van het toilet.
  • Contactpunten worden na na elk bezoek afgenomen met desinfecterende vloeistof. Denk aan de deurkrukken, stoelen, armleuningen, tafelblad, etcetera.
  • De spreekkamer wordt goed geventileerd door tijdens of na elk bezoek het raam te openen.
  • De client komt alleen naar de afspraak tenzij is afgesproken dat het voor de behandeling strikt noodzakelijk is dat er een partner of begeleider meekomt.
  • Na de behandeling verlaat de client meteen de praktijk onder mijn begeleiding.